top of page

Conservatism Yesterday and Today

Recently, right-wing parties in Bulgaria have spoken together about conservatism. What would be a more appropriate political time than the upcoming election campaign  for 44 National Assembly for us to deepen - of course, as long as the genre

Досиетата: българската Шехерезада

Сигурен съм, че мнозинството от българските граждани, когато чуят името Шехеразада знаят за какво става дума: “в продължение на цели две години и девет месеца тя разказва различна история на 

Денят на народните будители: опит за културна систематизация

След близо пет десетилетия прекъсване – постановление на Министерския съвет от 27 декември 1946 г. за национален празник на България е определен 9 септември, ...

Between Freedom and Slavery

Тоталитарната държава не разрушава директно и окончателно старите и утвърдени вече в историческото развитие на обществото ценности. Тя ги изопачава, изгражда им нов образ и ...

Bulgarian Authoritarianism

Политическият модел на Третата българска държава е съставен от преврати, идеологически трансформации и основно от авторитаризъм: от Ал. Батенберг през...

Patriotism or Patriotisms

Думите “патриотизъм” и “война” /”терор”/ доминират речника на България и Европа през последните години. През 2016 г. тяхната употреба в България очетливо се усилва. Няма никакво съмнение, че същата ще ...

bottom of page